Over deze website

De Erfgoedbank Waasland is een initiatief van Erfgoedcel Waasland. Deze organiseert en coördineert acties rond het erfgoed in de tien steden en gemeenten van haar werkingsgebied: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht. De Erfgoedcel Waasland wil iedereen warm maken voor het rijke verleden en het erfgoed van het Land van Waas. Daarnaast ondersteunt ze alle enthousiaste erfgoedprofessionals en -vrijwilligers die zich dagelijks ontfermen over het Wase erfgoed. Samen met hen gaat de erfgoedcel op zoek naar de ideale zorgverlening voor het erfgoed.

Hoe werkt de Erfgoedbank Waasland?

De Erfgoedcel Waasland beheert zelf geen eigen collectie, maar biedt via de Erfgoedbank Waasland de mogelijkheid aan partners om hun collecties publiek te ontsluiten. Concreet betekent dit dat elke partner zelf beslist welk materiaal hij digitaliseert en zelf dit materiaal beschrijft in het collectiebeheersysteem van de Erfgoedbank. Dit materiaal kan dan online komen.

Wat komt online?

Op de Erfgoedbank vind je in de eerste plaats materiaal waarvan de partners vinden dat het belangrijk is om dit meer toegankelijk te maken. Dat kan om allerlei redenen: omwille van het onderwerp of de ouderdom, omdat het een beeld geeft van de eigen collectie, omdat het materiaal beter te doorzoeken zou zijn... De kerngedachte is steeds de volgende: erfgoed is van en voor iedereen, dus als we het beter toegankelijk kunnen maken dan proberen we dat. Elke partner beslist zelf hoe ver zij daarin kan of wil gaan: het materiaal online plaatsen vraagt immers behoorlijk wat werk, alleen al wat het sorteren van de tien- of honderdduizenden documenten in de collectie betreft. Wat je hier ziet, zal dus altijd slechts het topje zijn van de ijsberg aan erfgoed dat zich bevindt in de collecties van heemkundige kringen, archieven, privépersonen... die aan de Erfgoedbank meewerken. Neem zeker contact op met de partner in kwestie als je nog meer informatie zoekt over een specifiek onderwerp of over de collectie!

Wat komt niet online?

Materiaal waarvan geweten is dat hier nog rechten op rusten, zoals gepubliceerde boeken of foto's van gekende fotografen, komen doorgaans niet online. Dit materiaal mag immers niet zondermeer publiek gemaakt worden. Ook materiaal dat erg gelijkaardig is (100 foto's van dezelfde kermis, stapels huishoudelijke rekeningen) zal je minder snel terugvinden. Dit materiaal kan natuurlijk een belangrijke erfgoedwaarde hebben, maar voor de website kiezen we er voor om eerst de focus te leggen bij het prikkelen en het bieden van een divers aanbod. Voor diepgaand onderzoek verwijzen we je graag door naar de collectiehouders.

Hergebruik

Het materiaal dat op de Erfgoedbank staat, is te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De gebruiksrechten van al het beschikbare materiaal berusten bij de aangegeven collectiehouder of bij externe rechtenhouder(s). Voor elk gebruik buiten de persoonlijke kring, waaronder publieke presentatie, publicatie, gebruik op andere website of gebruik voor commerciële doeleinden, dient daarom steeds toestemming gevraagd worden aan de collectiehouder. De rechtenhouder beslist vrij of en onder welke voorwaarden deze toestemming wordt verleend. Bij elk publiek hergebruik van materiaal afkomstig van deze website dient www.waaserfgoed.be én de collectiehouder duidelijk te worden vermeld.