• Slachtoffer bombardement, 12 mei 1940
Slachtoffer bombardement, 12 mei 1940
Slachtoffer bombardement, 12 mei 1940

Slachtoffer bombardement, 12 mei 1940

SASN20101104_001

Franstalig rouwprentje van Marie-Thérèse Peeters (°Sint-Niklaas, 16 januari 1922) uit de Bellestraat (nr. 33) te Sint-Niklaas, slachtoffer van een zwaar Duits bombardement op 12 mei 1940.
bidprentje
Sint-Niklaas
mei 1940 Tweede Wereldoorlog
, bruikleen